12
DEC
2016
“Kā?” “Kur?” “Kad?” veikt personalizētos piedāvājumus reālajā laikā?
Autors: Media House
Mūsdienās lielai daļai uzņēmumu pārdošanas rezultātus ietekmē personalizēti piedāvājumi un labāka izpratne par klientiem. Diemžēl tikai daļa no uzņēmumiem reālā laika personalizēto mārketingu izmanto efektīvi. Šis raksts Jums palīdzēs izveidot ietvaru efektīvai reālā laika personalizēšanas stratēģijai.

Efektivitātes zudumi rodas no tā, ka liela daļa uzņēmumu fokusējas tikai uz vienu reālā laika personalizēšanas dimensiju, piemēram, komunikāciju no klienta; izejošām mārketinga aktivitātēm; tikai uz specifiskiem kanāliem, kā e-pasts, mājaslapas komunikācija, utt.
Izstrādājot reālā laika mārketinga stratēģiju, būtu jāizvērtē dažādi aspekti:

1. Kas ir klients/potenciāls? (Cik daudz mēs zinām par viņu?)
a) Identitāte – demogrāfija; psihogrāfija; personalizētā konta detaļas, pirkumu vēsture.
b) Rīcība mājaslapas apmeklēšanas laikā – Kuras mājaslapas sadaļas ir apmeklējis? No kādas ierīces? Iemesls kāpēc sazinājies ar zvanu centru? Kādi pirkumi ir veikti?

2. Kas tieši tiks personalizēts? (Ziņa, ziņas dizains, atlaides, komunikācijas kanāls, utt.)

3. Kur tiks nodota personalizētā ziņa? (Kā tā ir saistīta ar citām mārketinga aktivitātēm dažādos kanālos?)
Personalizētajai ziņai jābūt sasaistītai ar kopējo mārketinga konceptu dažādās vidēs (e-pastā, internetā, veikalos).

4. Kad tiks pieņemts personalizēšanas lēmums?
a) Pirms mijiedarbības – cilvēkam specializētais piedāvājums parādās brīdī, kad piemēram, tas apmeklē mājaslapu, bet piedāvājums jau ir izstrādāts iepriekš. Šāda piegājiena negatīvā puse ir tas, ka netiek ņemta vērā cilvēka konkrētā brīža darbība (šo var uzskatīt par daļēju reālā laika personalizēšanas paņēmienu).
b) Mijiedarbības laikā – Cilvēkam ziņa tiek sagatavota laikā, kad viņš ir aktīvs, piemēram, mājaslapā. Ziņa ir atbilstoša cilvēka konkrētā brīža vajadzībām un darbībai.

5. Kā personalizētā reālā laika ziņa tiek izvēlēta un sagatavota?
a) Deterministiskā pieeja – mārketinga speciālista izveidota loģika, balstoties uz dažādiem kritērijiem – pēc šīs loģikas tiek pieņemti lēmumi, kādas ziņas kuros gadījumos sūtīt. Šāda pieeja prasa lielu laika patēriņu.
b) “Pareģojošā” pieeja – iepriekš izstrādāti, automātiski, matemātiski algoritmi nosaka, kādu personalizētu reālā laika piedāvājumu sūtīt pie konkrētas cilvēka rīcības.

6. Kāpēc reālā laikā personalizētā ziņa ir būtiska? Tā var:
a) Palielinās atbildes reakcijas biežumu apmeklētajā kanālā (piem., pirkumu skaitu), palielinot ziņas piemērotību cilvēka konkrētā brīža vajadzībām.
b) Uzlabot klienta pieredzi saskarsmē ar uzņēmumu.
c) Saglabāt vienotu dialogu ar klientu visos mediju kanālos.
d) Uzlabot mārketinga rezultātus kopumā (pārdošanas, apgrozījumu), stiprināt klientu lojalitāti.

Izstrādājot personalizētā mārketinga stratēģiju, aizvien vēl paliek aktuāls jautājums, “Cik ilgā laikā tas sāks atmaksāties?” un “Vai ienākumi no reālā laika personalizētā mārketinga, pārsniegs izdevumus stratēģijas izstrādei un uzturēšanai, piemēram, mazā tirgū?”.

Plašāk par tēmu varat lasīt šeit.

Pievienot komentāru

Pieslēgties ar sociālo tīklu pasi: