07
FEB
2011
Rīki
Tagi: Rīki
Autors: Media House

Stratēģiskās plānošanas un taktisko risinājumu optimizācijas rīki: 

GPS– rīku komplekss komunikācijas mērķu uzstādīšanai un risinājumiem
 • GPS Benchmark:Palīdz uzstādīt efektīvas sasniedzamības (Reach) un reitingu (GRP) līmeni, analizējot konkurentu reklāmas kampaņas. Palīdz noteikt  efektīvu sasniedzamības un komunikācijas līmeni dažādiem TV kampaņu veidiem.
 • GPS Frequency: Palīdz izvēlēties nepieciešamo zīmola reklāmas ziņas  atkārtojumu biežumu.
 • GPS Strategy: Palīdz pārvest mārketinga mērķus uz komunikācijas stratēģiju.
 • GPS Phase: Palīdz noteikt labāko reklāmas komunikācijas periodu zīmolam..
 • GPS Budget: Palīdz noteikt atbilstošāko investīciju apjomu un zīmola komunikācijas skaļumu, kas nepieciešami rezultātu sasniegšanai.
 • GPS Target: Palīdz atrast vislielākais zīmola izaugsmes potenciālu.
SalesEdge–Palīdz paaugstināt mediju plānošanas funkciju efektivitāti un precizitāti, uzlabot mediju pirkuma efektivitāti. Palīdz optimizēt kampaņas periodu, intensitāti un nodrošināt maksimāli iespējamo SalesEffectiveCover.
 
ChannelEdge- Palīdz noteikt labākos komunikācijas kanālus saskaņā ar uzstādītajiem mārketinga un komunikācijas mērķiem. Palīdz aprēķināt optimālu komunikācijas kanālu kombināciju.
 
WebKarma– modelēšanas rīks, kas palīdz noteikt  kopējo sasniedzamību (Reach) TV un Interneta kampaņām.
 
AdvantEdge–TV auditorijas mērījumu, kampaņu kontroles, konkurentu aktivitāšu monitoringa rīku komplekts.
 • Analysis- Nodrošina vienkāršu un ērtu TV klipu, reklāmas paužu, kanālu auditorijas un raidlaika datu analīzi.
 • Karma: Nodrošina TV kampaņu stratēģisko plānošanu.
 • Benchmark: Nosaka konkrētas kampaņas un produkta komunikācijas intensitāti TV kanālos, salīdzinājumā ar citām kampaņām un produktiem.
 • Manager:  Nodrošina plānoto TV kampaņu kontroli kampaņas laikā, kā arī prognozē plānoto auditorijas sasniedzamību.
Crossmedia–Palīdz paaugstināt mediju plānošanas  un pirkuma efektivitāti un precizitāti. Optimizē kampaņas periodu, intensitāti, nodrošina maksimāli iespējamo SalesEffectiveCover, izmantojot konkrētā tirgus auditorijas aptaujas, mediju un zīmolu datu un konkrētā zīmola patērētāju atbilžu parametru kombināciju.
 
BudgetEdge  -  Rīks zīmola optimālā reklāmas budžeta noteikšanai, balstoties uz absolūtajām investīcijām (proporcionāli), SOV pret SOM un mārketinga uzdevumiem. Nodrošina iespēju noteikt budžetu, balstoties uz konkurējošu zīmolu parametriem.
 
AllocatorEdge–Izveidots, lai nodrošinātu optimāla budžeta sadali starp tirgiem, produktiem vai citām grupām. Lēmumu pieņemšanas procesā ietver visu būtiskos biznesa, mediju un stratēģiskos faktorus.
 
Parameter guide –Vienkāršo TV plāna optimizācijas rīkā izmantojamo parametru novērtēšanas  procesu. Tas sastāv no 5 funkcijām, kas atspoguļo:Effective Frequency, Recently Frequency, Recently period,Memory Decay, Habit Sales Decay. 
 
K2  -  TV kampaņu optimizācijas rīks. Palīdz atrast labāko iespējamo kanālu, laika zonu kombināciju, lai sasniegtu kampaņas mērķus.
 
Mediju plānošanas un optimizācijas rīki: SINERGY, BREAKER
 
SINERGY– radio plānošanas programma, kas:
 • Automātiski sagatavo radio plānošanas sagatavi ar auditorijas datiem un cenām.
 • Atlasa visefektīvākos reklāmas izvietojumus pēc uzstādītajiem kritērijiem.
 • Nodrošina radio plāna parametru kopsavilkumu un to dalījumu dažādos griezumos pēc laika, pēc budžeta, pēc auditorijas un cenas.
BREAKER– TV plānošanas programma, kas apvieno MediaHousedarbinieku zināšanas un pieredzi. Programma nodrošina:
 • Sagatavi ar auditorijas datiem un ētera pirkšanas nosacījumiem.
 • Atlasa visefektīvākos reklāmas izvietojumus pēc uzstādītajiem kritērijiem.
 • Nodrošina automātisku TV plāna kopsavilkumu sagatavošanu.
 • Nodrošina katra TV kanāla ētera pasūtīšanai nepieciešamā formāta sagatavošanu.
 • Nodrošina pēc-kampaņas atskaites sagatavošanu saskaņā ar faktiski sasniegtajiem auditorijas datiem. 

Mediju auditorijas datu apstrādes un patērētāju izpētes rīki:

 • InfoSys–TV auditorijas datu apstrādes programma.
 • Galileo– preses un interneta auditorijas datu apstrādes programma.
 • Supernova– radio auditorijas datu apstrādes programma.
 • GallupAdFacts– reklāmas reģistra datu apstrāde.
 • GemiusExplorer– interneta auditorijas datu apstrādes programma.
 • TNS Atlas™ – patērētāju pētījuma dati par plaša patēriņa, ilgstošas lietošanas preču atpazīstamību un lietošanu,kāarī iepirkšanās paradumiem un mazumtirdzniecības veikalu izvēli, dzīvesstilaapgalvojumi (120).
 • OutdoorImpact- ārpus mājas mediju mērījumi 3 Baltijas galvaspilsētās.

Īpašie pētījumi:

InsightLab–īpaša MediaHouseradīta telpa domu apmaiņai un diskusijām interneta vidē – kvalitatīvā metode informācijas iegūšanai un patērētāja uzvedības padziļinātai izpētei relatīvi īsā periodā.
 
Attieksmes dinamikas mērījumi–pētījuma gaitā tiek identificētas respondentu asociācijas un vispārējās attieksmes. Iegūtie dati attēlo izmantoto radošo risinājumu un komunikācijas formātu ietekmi uz attieksmi pret zīmolu.
 
Ekonometriskie mērījumi –  nosaka investīciju efektivitāti dažādās mediju grupās, vienā vai vairākās kampaņās, pamatojoties uz sasniegtajiem biznesa rezultātiem.
 
Žurnālu satura monitorings –palīdz izvēlēties piemērotāko žurnālu zīmola kontekstam.
 
Reklāmas materiālu pirms testi –  palīdz paaugstināt reklāmas kampaņas efektivitāti, izmantojot zināšanas par reklāmas materiāla salīdzinošo redzamību un  veicot nepieciešamās izmaiņas  reklāmas kampaņas plānā vai vizuālajā dizainā.

 

Pirms un pēc kampaņas pētījumi  – palīdz novērtēt reklāmas kampaņu sniegumu, kā arī noteikt faktisko atcerēšanās līmeni.  Rezultāti  tiek izmantoti turpmāko reklāmas kampaņu  plānu izstrādē.
 
 

Pievienot komentāru

Pieslēgties ar sociālo tīklu pasi: