13
FEB
2017
Darbinieku iesaiste sociālajos medijos un talantu piesaiste
Autors: Media House
Uzņēmēji bieži apzinās pamata lietas, ko tie var gūt izmantojot sociālos medijus - sociālo mediju izmantošana reklāmai un klientu iesaistei. Savukārt salīdzinoši maza daļa uzņēmēji piedomā: “Kā var iesaistīt darbiniekus sociālajos medijos, lai uzlabotu uzņēmuma rezultātus?”.

Darbinieku iesaiste ir fundamentāls elements, lai aktivizētu sociālo mediju sviras efektu. Īsumā par sešiem darbinieku iesaistes veidiem:

1. Zīmola “ieviešana” dzīvē. Tiek organizētas aktivitātes, kas darbiniekiem ļauj piedzīvot uzņēmuma apsolītās vērtības savā darba un ikdienas dzīvē. Aktivitātes tiek publiskotas sociālajos tīklos, kas ļauj arī darbiniekiem akcentēt savu dalību.
Tas bagātina un stiprina uzņēmuma kultūru, kas ir būtisks aspekts talantīgu darbinieku piesaistei.
2. Zīmola “īpašumtiesību” veidošana. Sociālo mediju izmantošana mudina darbiniekus “vadīt” uzņēmuma zīmolu kā savu. Ar kopīga publisku stāstu un satura starpniecību, tiek veicināta pilna atbildība par panākumiem uzņēmumā.
Tas veicina darbinieka vēlmi darboties šajā uzņēmumā ilgstoši, jo darbinieks apzinās savu lomu uzņēmumā, izjūt savu nozīmīgumu, gandarījumu un piepildījumu.
3. Publiskot uzņēmuma stāstu. Izmantot bildes no uzņēmuma arhīva, tādējādi iesaistot gan senākos, gan jaunākos darbiniekus. Paužot ideju “Uzņēmums ir pateicīgs par ikviena pienesumu rezultāta sasniegšanā”.
4. Problēmsituāciju novēršana. Lielo uzņēmumu iekšējie sociālie tīkli, daloties pieredzē, ļauj mācīties vienam no otra, tādējādi risinot dažādas problēmas. Tas kopumā paaugstina darbinieku produktivitāti, jo tie izjūt atbalstu un spēj ātrāk atrast risinājumus.
5. Iekšējās kopienas veidošana. Iekšējie sociālie tīkli palīdz veidot kopienu, veicinot komunikāciju un sadarbību uzņēmumā.
6. Veidot “domu” līderus. Sociālos tīklus var izmantot, lai darbinieks augtu līdz ar zīmolu, publiski paužot savas idejas, kā konkrēta personība un uzņēmuma pārstāvis. Tas var piesaistīt talantīgus darbiniekus, jo tie redz, ka uzņēmums tic saviem darbiniekiem, paļaujas un atbalsta tos. Uzticības sajūta mūsdienās ir būtisks aspekts, pieņemot lēmumu par jaunu darbavietu.

Nenoliedzami, sociālo mediju iesaistes programmai ir arī risks, ka darbinieka rīcība var būt nekorekta. Ar mērķi mazināt risku, var izstrādāt speciālas apmācības programmas, vadlīnijas darbinieku aktivitātei sociālajos medijos, lai sasniegtu veiksmīgu rezultātu.

Darbinieku iesaiste sociālo mediju aktivitātēs paver plašu ieguvumu klāstu - jaunu talantu piesaiste, produktivitātes celšana, iekšējās kultūras stiprināšana un ilggadējus darbiniekus.

Apziņa par sociālo mediju spēku nosaka, ka investīcijas tajos turpinās palielināties.

Plašāk par tēmu varat lasīt šeit.

Pievienot komentāru

Pieslēgties ar sociālo tīklu pasi: