31
JAN
2017
Kā uzņēmumam izdzīvot mūsdienu mainīgajos apstākļos?
Autors: Media House
Klienti vēlas saņemt apsolīto – lai vērtības, par kurām iestājas uzņēmums, atspoguļotos visos uzņēmuma līmeņos un rīcībās. Klientiem ir būtiska zīmola konsekventa, saskaņota solījuma pildīšana jeb “Brand alignment”, gan iepērkoties zīmola veikalā, gan zvanot uz klientu servisu, gan citos veidos saskaroties ar uzņēmumu.

Patērētājs jūtas saistīts ar uzņēmumu, ja viņa nostāja sakrīt ar zīmola konsekventi komunicētajām vērtībām. Uzņēmumam apzinoties šāda patērētāja (patērētājs aizstāv zīmolu, iesaka zīmolu) vērtību, daudz efektīvāk būtu jāizpēta konkrētās kategorijas patērētāja vajadzības, vēlmes un vērtības, nevis “Kā tiek vērtēts konkrētais zīmols un tā piedāvājums”.

Mainot fokusu no zīmola lojalitātes perspektīvas uz “Brand alignment” perspektīvu, pētījuma rezultāti sniegtu daudz jaunu ieskatu, kā attīstīties tirgū. Pamata atšķirības, salīdzinot zīmola lojalitātes perspektīvu ar “Brand alignment” perspektīvu, ir:
 • Koncentrēties uz patērētāju un tā vajadzībām, nevis uz zīmolu un tā raksturīgajām pazīmēm.
  Novērtēt “Kādas kvalitātes konkrētajā kategorijā patērētājām ir būtiskas?”, nevis “Cik būtiska lietotājam ir zīmola raksturīgā pazīme?”. Pēc tam jāizvērtē, kādā mērā konkrētā zīmola raksturīgās pazīmes atbilsts potenciālo klientu vajadzībām un vēlmēm.
 • Patērētāja iepirkšanās balstās uz likumsakarībām (noteikumiem), nevis uz iepirkšanās ieradumiem.
  Uztverot produktu kā līdzekli vajadzību apmierināšanai, nevis kā patērētāja ikdienas pirkumu, var labāk saprast patērētāja mainīgās vajadzības un aspektus, kas pamudina izdarīt pirkumu.
 • Fokusēties no “tirgus ir statisks” uz “patērētājs ir dinamisks”.
  Jāseko līdzi, kādā virzienā mainās patērētāja vajadzības, un jāpiedāvā atbilstoši produkti.
 • Vērtība ir pastāvībā – > vērība ir nebeidzamos uzlabojumos.
  Uzņēmumam nepieciešama nepārtraukta pilnveide, lai tas spētu uzlabot vai pat saglabāt savas tirgus pozīcijas.
“Brand alignment” perspektīva sniedz ieskatus: “Kādā virzienā tirgus attīstās?”; “Kādi uzlabojumi zīmola produktam nepieciešami?”; “Kādas vērtības uzņēmumam vajadzētu ieviest savā ikdienā un komunikācijā, lai patērētājs justos saistīts ar zīmolu?”. “Brand alignment” perspektīva parāda virzienu, kā uzņēmums var izdzīvot mūsdienu mainīgajos apstākļos, neaizmirstot par faktu, ka uzņēmumam jābūt konsekventam savās vērtībās visos tā līmeņos.

Plašāk par tēmu varat lasīt šeit.

Pievienot komentāru

Pieslēgties ar sociālo tīklu pasi: